- Tư vấn và lắp đặt miễn phí tận nơi trên toàn quốc.
- Tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh - lắp đặt trong ngày.
- Các tỉnh khác lắp đặt trong vòng 72 giờ.
- Bảo hành chính hãng theo chính sách của nhà sản xuất tại Mỹ. Xem chi tiết: 
https://siogreen.com.vn/thong-tin-bao-hanh/